Zanim wezwiesz serwis upewnij się, że:

Klimatyzator jest włączony
Nie jest ustawiony timer  ( nastaw czasowy na pilocie- sterowniku )
Czy ustawienie pilota (sterownika ) jest prawidłowe ( śnieżynka – chłodzenie )
Czy temperatura została nastawiona prawidłowo  ( optymalnie 20-24 stopnie , lub 7 różnicy wewnątrz a zewnątrz)
Czy klimatyzator ( wylot powietrza ) nie jest zasłonięty, przesłonięty
Zamknięte są okna i drzwi – klimatyzator jest przewidziany do chłodzenia pomieszczeń nie parków czy ulic.
Czy klimatyzator ma zasilanie ? Sprawdź wtyczkę i bezpieczniki.
Gdy nie działa pilot sprawdź baterie.

Nie obawiaj się również gdy:
Klimatyzator nie działa przez ok. 3 min po włączeniu – to zabezpieczenie urządzenia.
Działanie klimatyzatora jest czasami głośniejsze – to dźwięk krążącego w układzie freonu.
Słyszalne są delikatne trzaski – dźwięk ten jest wytwarzany na skutek kurczenia się lub rozprężania obudowy.